Kent Lojistiği

Kentsel lojistik büyük şehirlerde lojistik işlemlerin planlanma aşamasında ortaya çıkan sorunları minimize etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel lojistik şehir içi trafik koşulları çevre etkileri, enerji tüketimi      gibi konuları dikkate alarak farklı şirketler tarafından yürütülen lojistik hizmetlerin en iyilenmesi, daha verimli ve etkin bir hale getirilmesidir.
 
CLH Lojistik Hizmetleri; kentsel lojistiğin gelişimi süresince planlama, operasyon yönetimi, insan kaynakları, güvenlik, bilgi teknolojileri, enerji verimliliği, ve çevre koşulları gibi konularda sadece günümüz değil geleceğin koşullarını da göz önünde bulundurarak yeni stratejiler geliştirmektedir.
 
Kentsel lojistiğin iş süreci içerisinde de Trafik Kazaları, Çevresel etkiler (görsel, gürültü vs), Enerji İsrafı, Afet Lojistiği, Kalifiye işgücü ihtiyacı, Lojistik maliyetler vs. gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. CLH Lojistik hizmetleri ile hem bu çeşitli sorunlardan uzaklaşır hem de  Düşük Maliyet, Yüksek Kalite, Sürdürülebilirlik, Serbest Piyasa Ekonomisi, Enerji Tüketimi Azaltma ve Verimliliği artırma gibi müşterilerine sürekliliğinin değerlendirilebilmesi konusunda ki bazı kriterleri sağlar.
 
2016 Yılı ikinci yarısından sonra yeni bir yapılanma ile uzun yıllar profesyonel yöneticilik, dağıtım ve taşımacılıktan edindikleri tecrübe doğrultusunda mevcut yürütülen ADR 'li operasyonların büyütülmesinin yanında kent lojistiği alanında yatırım kararı almış  ve hedef iş alanı olarak seçmiştir.

Copyright © CLH