Dağıtım Lojistiği

Ürün dağıtım yönetimi küresel çaptaki rekabet ortamında işletmeler için stratejik bir önemdedir. Bu kapsamda yurt içi ve uluslararası alıcılara yönelik dağıtım sisteminin kurulması, dağıtımın planlanması, sevkiyatın gerçekleştirilmesi ve tam zamanında doğru şekilde karşı tarafa ulaştırılmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli bir dinamizm hâlindedir.

CLH Lojistik Hizmetleri, ürünlerin müşterilere ve nihai tüketicilere ulaştırılması anlamına gelen dağıtım lojistiği, müşterilere (son kullanıcılara); doğru eşyaların, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerde, istenilen kalite ve uygun maliyetle teslimini amaçlamaktadır.
 
Dağıtım işlevinin temelini oluşturan eşyaların teslimatı çeşitli şekillerde olmaktadır. 

• Üretim sürecinin hemen ardından 
• Üretim veya tüketim yeri yakınlarındaki ara dağıtım merkezlerinden 
• Lojistik hizmet sağlayıcıları tarafından işletilen dağıtım depolarından gerçekleştirilmektedir.

Copyright © CLH